Banner0

Dầu Thủy Lực Chống Cháy

Dầu thủy lực thông dụng được làm từ các loại dầu gốc khoáng dễ cháy. Ở những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, các dầu khoáng này dễ gây ra mối nguy hiểm đáng kể về an toàn cháy nỗ. Do đó, Petrofer có đầy đủ các loại dầu thủy lực chống cháy. Những sản phẩm này đã không ngừng được cải tiến trong hơn 50 năm qua; với kết quả là chúng tôi hiện là công ty dẫn đầu thị trường về công nghệ này. Chúng tôi cũng đạt được nhiều phê duyệt OEM cho dòng sản phẩm này.

Dầu Thủy Lực Chống Cháy – Loại HFC và HFDR

DÒNG SẢN PHẨM ULTRA SAFE

Dầu thủy lực chống cháy dùng để sử dụng trong các thiết bị thủy lực hoạt động trong khu vực có nguy cơ hỏa hoạn như xưởng đúc và rèn, công trình thép, nhà máy thủy tinh và cả trong các hoạt động khai thác mỏ, máy xúc, phương tiện vận chuyển, v.v.

Dầu Thủy Lực Chống Cháy – Loại HFA và HFDU

DÒNG SẢN PHẨM HYDROCOOL

Dầu đa năng có hàm lượng nước cao (HFA) có khả năng chống mài mòn và ăn mòn vượt trội.

DÒNG SẢN PHẨM ENVOLUBRIC (HFDU)

Tăng độ an toàn so với dầu khoáng thông qua điểm chớp cháy cao hơn đáng kể và giảm khả năng xảy ra phản ứng cháy.

Dầu Thủy Lực Chống Cháy

Premium quality fire resistant hydraulic fluids for use in hydraulic equipment operating in fire hazard areas such as die-casting and forging shops, steel works, glassworks and also in mining operations, excavators, vehicles etc.