News

LOCAL INSIGHTS

Công nghệ tinh xảo trong sợi dây đai truyền lực CVT của Bosch Powertrain Solutions. Tính đến tháng 3 năm 2018, tổng số dây đai truyền lực CVT được tạo ra tại ...